Ansprechpartner

Stiftsleiterin
Kerstin Beck

Tel.: 0911 - 40 30-0
Fax: 0911 - 40 30-102

beck@wohnstift-am-tiergarten.de

stv. Stiftsleiterin
Sabrina Knerr

Tel.: 0911 - 4030-166
Fax: 0911 - 4030-102

sabrina.knerr@wohnstift-am-tiergarten.de

Assistentin der Stiftsleiterin
Anja Greisel

Tel.: 0911 - 4030-992
Fax: 0911 - 4030-102

anja.greisel@wohnstift-am-tiergarten.de

Interessentenberatung
Stefanie Britting

Tel.: 0911 - 4030-216
Fax: 0911 - 4030-377

britting@wohnstift-am-tiergarten.de

Sonderbeauftragte Pflege
Ruth Freese

Tel.: 0911 - 4030-265
Fax: 0911 - 4030-239

freese@wohnstift-am-tiergarten.de

Qualitätsmanagement
Stefanie Hellriegel

Tel.: 0911 - 4030-141
Fax: 0911 - 4030-102

stefanie.hellriegel@wohnstift-am-tiergarten.de

Kulturreferentin
Bettina Hambach

Tel.: 0911 - 4030-999
Fax: 0911 - 4030-998

hambach@wohnstift-am-tiergarten.de

Personalbüro
Roman Drescher

Tel.: 0911 - 4030-640
Fax: 0911 - 4030-232

drescher@wohnstift-am-tiergarten.de

Abteilungsleitung Betreuung
Margot Maurer

Tel.: 0911 - 4030-991
Fax: 0911 - 4030-241

M.Maurer@wohnstift-am-tiergarten.de

Pflegedienstleitung stationäre Pflege
Lennart Groenewald

Tel.: 0911 - 4030-255
Fax: 0911 - 4030-246

lennart.groenewald@wohnstift-am-tiergarten.de

Pflegedienstleitung ambulante Pflege
Karin Boxler

Tel.: 0911 - 4030-990
Fax: 0911 - 4030-346

boxler@wohnstift-am-tiergarten.de

Beauftragter für Medizinproduktesicherheit
Peter Müller

Tel.: 0911 - 4030-103
Fax: 0911 - 4030-993

peter.mueller@wohnstift-am-tiergarten.de
medizinproduktesicherheitsbeauftragter@wohnstift-am-tiergarten.de

Nach oben